Giá Đồng Hồ Iwc Chính Hãng, Đồng Hồ Iwc Chính Hãng Sale Giảm Giá Rẻ Hn Hcm

Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022 (Limited 250 chiếc).Kích thước mặt, Size: 46.5mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW503005.Movement: automatic.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây,Perpetual Calendar.Chất liệu: titanium với ceramic.

Bạn đang xem: Giá đồng hồ iwc


*
*

*
*

Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 40.9mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW371482.Movement: automatic, Cal79350.Chức năng: giờ, phút,giây, chronograh.Chất liệu: vàng hồng 18k.Dự trữ: 42h.Chống nước: 30m.
*
*

*
*

Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 40.4mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW356601.Movement: automatic, Cal35111.Chức năng: giờ, phút,giây, ngày.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 42h.Chống nước: 30m.
*
*

Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 40mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW356511.Movement: automatic, Cal35111.Chức năng: giờ, phút,giây, ngày.Chất liệu: quà hồng 18k.Dự trữ: 44h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 45mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW386501.Movement: automatic, Cal 79420.Chức năng: giờ, phút, giây, thứ,ngày, double chronograph.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 44h.Chống nước: 120m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 46.2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW501015.Movement: automatic, Cal. 52110.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép không gỉ.Dự trữ: 168h.Chống nước: 60m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 46.2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW501001.Movement: automatic, Cal.52110.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép không gỉ.Dự trữ: 168h.Chống nước: 60m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW329306.Movement: automatic, Cal82100.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép không gỉ.Dự trữ: 60h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW378003.Movement: automatic, Cal. 69385.Chức năng: thứ, ngày,giờ, phút, giây, chronograph.Chất liệu: Thép ko gỉ.Dự trữ: 46h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW378001.Movement: automatic, Cal. 69385.Chức năng: thứ, ngày,giờ, phút, giây, chronograph.Chất liệu: Thép ko gỉ.Dự trữ: 46h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW378005.Movement: automatic, Cal. 69385.Chức năng: thứ, ngày,giờ, phút, giây, chronograph.Chất liệu: Thép không gỉ.Dự trữ: 46h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW329304.Movement: automatic, Cal. 82100.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép ko gỉ.Dự trữ: 60h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW388108.Movement: automatic, Cal69385.Chức năng: thứ,ngày, giờ, phút, giây, chronograph.Chất liệu: Titanium.Dự trữ: 46h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 44.5mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW389106.Movement: automatic, Cal69380.Chức năng: thứ,ngày, giờ, phút, giây, chronograph, GMT.Chất liệu: Ceramic.Dự trữ: 46h.Chống nước: 60m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao.Kích thước mặt, Size: 44,2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW502306.Movement: automatic, Cal 51613.Chức năng: giờ, phút, giây, chronograph, thứ, ngày, tháng, lịch moonphase.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k.Dự trữ: 168h.Chống nước: 30m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ bắt đầu cao.Phụ kiện: không.Kích thước mặt, Size: 43.2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW546302.Movement: automatic,Calibre 98900.Chức năng: giờ, phút,giây, lồng tourbillon.Chất liệu: đá quý 5N18k.Chống nước: 30m.Dự trữ: 54h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW327101.Movement: automatic, Cal82710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu: đồng.Dự trữ: 60h.Chống nước: 60m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref: IW377709.Movement: automatic, Cal 79320.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây, tháng, chronograph.Chất liệu:thép không gỉ.Dự trữ: 44h.Chống nước: 60m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW371614.Movement: automatic, Cal 69355.Chức năng: giờ, phút,giây, chronograph.Chất liệu: xoàn hồng.Dự trữ: 46h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 42,4mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW344203.Movement: automatic,Calibre 82650.Chức năng: giờ, phút,giây, ngày, định kỳ moonphase, perpetual calendar.Chất liệu: thép không gỉ.Chống nước: 30m.Dự trữ: 60h.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 39mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW391405.Movement: automatic, Cal79350.Chức năng: giờ, phút,giây, chronograph.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 44h.Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW329303.Movement: automatic, IWC Cal82100.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 60h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Kích thước mặt, Size: 44.2mm.Xuất xứ: IWC - Thụy Sĩ.Ref:IW502122.Movement: Automatic, Caliber 51614.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm,moonphase, định kỳ vạn niên, báo trữcót.Trữ cót: 192 giờ (8ngày).Chất liệu: xoàn hồng18k.Chịu nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 40,9mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW371485.Movement: automatic, Cal79350.Chức năng: giờ, phút,giây, chronograph.Chất liệu: xoàn hồng 18k.Dự trữ: 44h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021.Ref:IW390404.Kích thước: size 42mm.Xuất xứ: IWC -Thuỵ Sĩ.Movement: automatic, cal.89361, trữ cót 68giờ.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày,chronograph.Chất liệu: thép không gỉ.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 40,9mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW371486.Movement: automatic, Cal79350.Chức năng: giờ, phút,giây, chronograph.Chất liệu: đá quý hồng 18k cùng kim cương.Dự trữ: 44h.
Tình trạng:mới 100%, limited to 100 pcs.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW544603.Movement: manual winding.Chức năng: giờ, phút,giây.Chất liệu: đá quý trắng 18k.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 42.3 mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW502213.Movement: automatic, Cal 50612.Chức năng: giờ, phút, giây, lịch moonphase, dự trữ năng lượng, thứ, ngày, tháng.Chất liệu: rubi hồng18k.Dự trữ: 168h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 42mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW390402.Movement: automatic, Cal89361.Chức năng: giờ, phút,giây, ngày.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k.Dự trữ: 68h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 42,3mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW500125.Movement: automatic, Cal 51011.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, chỉ báo mức dự trữ năng lượng.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k.Dự trữ: 168h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 42,4mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW344205.Movement: automatic, Cal82650.Chức năng: giờ, phút,giây, kế hoạch vạn niên, lịch moonphase.Chất liệu: kim cương hồng 18k.Dự trữ: 60h.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 46.20mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW590501.Movement: manual winding, Cal 94800.Chức năng:giờ, phút, giây, moonphase, hiển thị dự trữ năng lượng.Chất liệu:Ceratanium.Dự trữ: 96h.Chống nước: 60m.

Xem thêm: Bán Đồng Hồ Tag Heuer Cũ & Mới Hàng Chính Hãng Giá Rẻ, Tag Heuer Collection


Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW329301.Movement: automatic, Cal 82100.Chức năng:giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 60h.Chống nước: 100m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 46.20mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW503605.Movement: automatic, Cal 52615.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây, Perpetual calendar, năm.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 168h.Chống nước: 60m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW388101.Movement: automatic, Cal 69385.Chức năng: thứ, ngày, giờ, phút, giây, chronograph.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 46h.Chống nước: 100m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW388102.Movement: automatic, Cal 69385.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây, chronograph, thứ.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 46h.Chống nước: 100m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW388104.Movement: automatic, Cal 69385.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây, chronograph, thứ.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 46h.Chống nước: 100m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW388103.Movement: automatic, Cal 69385.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây, chronograph, thứ.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 46h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 46mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sỹ.Ref:IW502702.Movement: automatic, IWC Calibre 52850.Chức năng: giờ, phút, giây, calendar.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 7 ngày.Chống nước: 60m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 42,3mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW500702.Movement: automatic, Cal52010.Chức năng: giờ, phút,giây, ngày, chỉ báo nút dự trữ năng lượng.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k.Dự trữ: 7 ngày.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 44.2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW503401.Movement: automatic,Cal52615.Chức năng: giờ, phút,giây, ngày, lịch moonphase, perpetual calendar.Chất liệu: xoàn trắng18k.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 44.2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW502307.Movement: automatic,Calibre 51613.Chức năng: giờ, phút,giây, ngày, định kỳ moonphase, perpetual calendar.Chất liệu: vàng trắng18k.Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ:Vacheron Constantin - Thụy Sĩ.Kích Thước, Size: 43mm.Ref:IW376203.Movement: automatic.Chức năng:Giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, moonphase.Chất liệu: rubi hồng 18k.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 43.2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW546305.Movement: automatic, Cal 98900.Chức năng: giờ, phút, giây, tourbillon.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k.Dự trữ: 54h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 43mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW524202.Movement: automatic.Chức năng: giờ, phút,giây.Chất liệu: vàng hồng 18k.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 44.2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW502119.Movement: automatic.Chức năng: giờ, phút,giây, ngày, kế hoạch moonphase, perpetual calendar.Chất liệu: xoàn hồng 18k.Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW371616.Movement: automatic, Cal 69355.Chức năng: giờ, phút, giây, chronograph.Chất liệu: thép ko gỉ.Dự trữ: 46h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 46.2mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW501002.Movement: automatic, Cal52110.Chức năng: giờ, phút,giây, hiển thị dự trữ năng lượng.Chất liệu: thép không gỉ.Dự trữ: 168h.Chống nước: 60m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao.Ref:IW502635.Kích thước: kích thước 46mm.Xuất xứ: IWC -Thuỵ Sĩ.Movement: automatic, Cal.51614.Dự trữ năng lượng: 168 giờ.Chức năng: giờ, phút, giây, perpetual calendar, moonphase, hiển thị năng lượng cót.Chất liệu: kim cương hồng 18k.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao.Phụ kiện: không.Kích thước mặt, Size: 42.3mm.Xuất xứ: IWC- Thụy Sĩ.Ref:IW5001-01.Movement: automatic, Cal 51011.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, tích điện dự trữ.Chất liệu: kim cương hồng 18k.Dự trữ: 168h.Chống nước: 30m.
*
IWC - Sự hoàn hảo trong những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp

Thương hiệu IWC được đánh giá là hình tượng của đồng hồ thời trang phi công với chất lượng tuyệt mỹ. Trong suốt lịch sử hình thành và cải cách và phát triển của mình, đồng hồ thời trang IWC đã truyền mua nguồn cảm xúc vô tận về những bộ máy thời gian trả bảo. Hôm nay, hãy cùng medongho.com tìm hiểu về thương hiệu thú vị này nhé!

1, mẩu chuyện về lịch sử hào hùng hình thành thương hiệu IWC

1.1, Được thành lập và hoạt động bởi một fan Mỹ

Thương hiệu IWC có tên gọi không thiếu thốn là International Watch Company Schaffhausen (viết tắt là IWC Schaffhausen). Đây là hãng đồng hồ đeo tay xa xỉ danh tiếng số 1 của Thụy Sĩ. Kế hoạch sử đồng hồ đeo tay IWC bắt nguồn từ năm 1868 tại Schaffhausen, Thụy Sĩ vị một kỹ sư fan Mỹ có tên là Florentine Ariosto Jones.

Năm 1868, công ty đồng hồ International Watch Company Schaffhausen được Florentine Ariosto Jones thành lập và hoạt động tại Schaffhausen, miền Đông của Thụy Sĩ. Điều này làm cho nhiều tín đồ không khỏi không thể tinh được khi toàn bộ các hãng khác đều nằm tại phía Tây tức trung trung ương sản xuất đồng hồ thời trang thời bấy giờ đồng hồ hoặc rải rác sát đó.

Nguyên nhân chính xuất phát điểm từ thác nước Rhine Falls lớn số 1 châu Âu ngay gần đó, đây đó là nguồn năng lượng lý tưởng cho những nhà sản phẩm sản xuất đồng hồ đeo tay của Jones, chuyển động sản xuất sẽ luôn được duy trì tốt nhất dựa vào nguồn thủy năng lượng điện dồi dào.

1.2, thừa trình cách tân và phát triển của thương hiệu IWC

Trong thừa trình cách tân và phát triển của mình, Jones đã cố gắng nỗ lực xuất khẩu các cái đồng hồ của bản thân về thị phần Mỹ. Mặc dù nhiên, bởi vì thuế nhập khẩu cao của Mỹ cho nên việc xuất khẩu chạm mặt nhiều cực nhọc khăn. Chủ sở hữu tiếp sau của là IWC Schaffhausen là Schaffhauser Handelsbank với Frank Frederik Zealand cũng thường xuyên không thành công trong việc xuất khẩu.

Đến năm 1874, IWC Schaffhausen đưa thành doanh nghiệp cổ phần, sau nhị vụ phá sản thì công ty bước đầu cải thiện các khâu trong cung ứng và máy móc thiết bị để bảo vệ năng lực sản xuất luôn luôn trôi chảy. Đến năm 1889, xí nghiệp đã bao gồm 104 nhân viên cấp dưới và tăng lên 190 những năm 1901.

IWC Schaffhausen đổi tên thành Uhrenfabrik von Ernst Homberger Rauschenbach, đánh dấu một sự khởi đầu mới.

Trải qua cuộc khủng hoảng thạch anh trong thời gian 70, bên dưới sự lãnh đạo của
Günter Blumlein, thương hiệu IWC Schaffhausen vẫn mãnh liệt đổi mới và trở về một siêu phẩm Ingenieur năm 1955 được thiết kế bởi nhà thiết kế đồng hồ thời trang nổi tiếng Gérald Genta.

Phong cách kiến tạo của đồng hồ thời trang Ingenieur vẫn trở thành kinh khủng trong khiếp điển, một xây dựng khác cũng tương đối nổi tiếng sẽ là đồng hồ dành cho phi công Pilot’s Watch Mark XI được trình làng năm 1948 có chức năng chống từ.

Năm 1991, IWC thành lập tập đoàn LMH bao gồm trụ trực thuộc Schaffhausen. Tập đoàn lớn này nắm giữ 100% cp IWC, 60% cổ phẩn trong phòng sản xuất đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ Jaeger-Le
Coultre với 90% cổ phần ở trong phòng sản xuất đồng hồ đeo tay Đức A. Lange & Söhne (tiền thân là hãng Saxon).

Năm 2000, LMH thứu tự được bán ra cho Vodafone và tập đoàn lớn Richemont với cái giá 2,8 tỷ franc Thụy Sĩ. Tập đoàn Richemont thâu tóm về LMH nhưng lại vẫn không thay đổi sự chủ quyền Vào năm 2001, IWC tất cả 400 nhân viên cấp dưới và sản lượng đồng hồ thời trang hàng năm khoảng 44.000 chiếc.

2, Những tủ đồ đồng hồ nước IWC

2.1, bộ sưu tầm Classic

Được xem như là công cụ điều phối cho phi công, đồng hồ của phi công IWC là vẻ ngoài tinh túy giành riêng cho những đơn vị thám hiểm thời hiện nay đại.Những cái Đồng hồ IWC Pilot thứ nhất của trong thời hạn 1930 và 1940 đã tùy chỉnh cấu hình các tiêu chuẩn kỹ thuật với các kiến tạo mặt số đã xác định kiểu dáng vẻ công cụ vẫn còn đặc trưng cho đến ngày nay.

Mức giá chỉ trung bình của tủ chứa đồ này nằm trong vòng từ 4.750 EUR mang đến 235.000 EUR (tức khoảng từ gần 120 triệu đ đến gần 6 tỷ đồng).

2.2, tủ đựng đồ Top Gun

Ra mắt vào năm 2012, tủ chứa đồ TOP GUN cùng với vỏ bởi gốm đen đã trở thành một dòng tự do trong mái ấm gia đình IWC Pilot’s Watch. Mức giá thành trung bình của tủ đồ này nằm trong tầm từ 6.150 EUR mang đến 48.000 EUR (tức khoảng từ hơn 150 triệu vnd đến 1,2 tỷ đồng)

2.3, bộ sưu tập
Spitfire

Bộ sưu tập Pilot’s Watch Spitfire đã vinh danh sự phong cách và technology tiên tiến của chiếc máy bay hành động huyền thoại tính từ lúc năm 2003. Hiện tại nó đang liên tiếp câu chuyện thành công của mình với thiết kế tối ưu hóa, các tính năng lạ và hiệu chuẩn nội bộ.

Mức giá bán trung bình của bộ sưu tập này khoảng từ 5.250 EUR (tức khoảng tầm hơn 136 triệu đồng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.