Bảng giá đồng hồ patek philippe nữ chính hãng, đồng hồ patek philippe nữ chính hãng

Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 32mm.Ref: 7010R-013.Movement: quartz, Cal
E23‑250SC.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: xoàn hồng18k.Chống nước: 60m.

Bạn đang xem: Giá đồng hồ patek philippe nữ


*
*

*
*

Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước, Size: 32mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thuỵ Sĩ.Ref: 7010/1R-013.Movement: Quartz, Cal
E23‑250SC.Chất liệu: xoàn hồng, kim cương.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
*
*

*
*

Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 28.6 x 40.85mm.Ref: 4962/200R-001.Movement: quartz, Caliber E15.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: vàng hồng.Chống nước: 30m.
*
*

Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước,Size: 35mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thuỵ Sĩ.Ref:4997/200R-001.Movement: automatic, Cal.240.Chất liệu: xoàn hồng.Chức năng:giờ, phút.Dự trữ: 48h.Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 35.2mm.Ref: 7118/1300R.Movement: automatic, Cal 324 S C.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu: quà hồng 18k.Chống nước: 60m.Dự trữ: 45h.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 39.9mm.Ref:7968/300R-001.Movement: Caliber
CH28‑520.Chức năng: Giờ, phút, giây,Chronograph.Chất liệu: vàng hồng18k.Dự trữ: 55h.Chống nước: 120m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 36mm.Ref: 7130R-014.Movement: automatic, Cal 240HU.Chức năng: Giờ, phút, giây, moonphase, World time.Chất liệu: rubi hồng 18k,Sapphire-crystal.Dự trữ: 48h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 33mm.Ref: 7121/200G-001.Movement: manual winding, Cal 215PSLU.Chức năng: Giờ, phút, moonphase, Small seconds.Chất liệu: xoàn trắng 18k,Sapphire-crystal.Dự trữ: 44h.Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2024.Kích thước mặt, Size: 30 x 25.1mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sĩ.Ref: 4910/1200A-011.Movement: Quartz, Cal E15.Chất liệu: thép ko gỉ, vành kim cưng cửng zin hãng.Chức năng: giờ, phút.Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 35.2mm.Ref: 7118/1450G-001.Movement: automatic, Cal324 S.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: xoàn trắng 18k cùng kim cương.Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 30 x 25mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sĩ.Ref: 4910/11R-010.Movement: Quartz, Cal E15.Chất liệu: dây vỏ kim cương hồng18k, vành kim cương cứng zin hãng.Chức năng: giờ, phút.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 36mm.Ref: 7130R-001.Movement: automatic, Cal 240 HU.Chức năng: Giờ, phút, giây, world time, day/night.Chất liệu: xoàn hồng 18k.Dự trữ: 48h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 25.1 x 30mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sĩ.Ref: 4910/1200A-001.Movement: quartz, Cal
E 15.Chất liệu: thép ko gỉ với kim cương.Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, giấy bảo hành 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 38.8mm.Ref: 5267/200A-011.Movement: quartz,Cal E23‑250SC.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ với kim cương.Chống nước: 120m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 38.8mm.Ref: 5267/200A-001.Movement: quartz,Cal E23‑250SC.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu: thép ko gỉ và kim cương.Chống nước: 120m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 38.8mm.Ref: 5267/200A-010.Movement: quartz,Cal E23‑250SC.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ và kim cương.Chống nước: 120m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 38.8mm.Ref: 5268/200R-001.Movement: automatic,Cal 26‑330SC.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu: xoàn hồng 18k.Chống nước: 120m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 38.8mm.Ref: 5269/200R-001.Movement: quartz,Cal E23‑250SFUS24H.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: rubi hồng 18k.Chống nước: 60m.
Tình trạng: new 100%.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước: 37 mm.Ref: 4936R.Movement: automatic, calibre 324 S QA LU.Chức năng: giờ, phút, giây, định kỳ vạn niên, moonphase.Chất liệu: xoàn hồng18k.Dự trữ: 45h.Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Kích thước mặt, Size: 22mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sỹ.Ref: 4910/50R.Movement: Quartz.Chất liệu: vỏ tiến thưởng hồng 18k với kim cương.Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref: 4934G.Movement: hand wind,Calibre 215 PS FUS 24H.Chức năng: giờ, phút, giây, GMT.Chất liệu: rubi trắng18k.Chống nước: 30m.Dự trữ: 44mm.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref: 5059J-001.Movement: automatic.Chức năng: giờ, phút, giây, định kỳ vạn niên, moonphase.Chất liệu: xoàn vàng 18k.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, giấy bh 2022.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 35mm.Ref: 4997/200G-001.Movement: automatic, Cal 240.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k.Dự trữ: 48h.Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 35.2mm.Ref: 7118/1450R-001.Movement: automatic, Cal324 S.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k và kim cương.Chống nước: 30m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 33mm.Ref: 4959G.Movement: automatic, Cal 215 PS.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: quà trắng 18k.Chống nước: 25m.Dự trữ: 44h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, giấybảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sĩ.Ref: 7300/1200A-011.Movement: Automatic, Cal324 S C.Chất liệu: thép không gỉ, vành kim cương zin hãng.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 25.1 x 30mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sĩ.Ref: 4910/1200A-010.Movement: quartz, Cal
E 15.Chất liệu: thép không gỉ và kim cương.Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 25.1 x 30mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sĩ.Ref: 4910/1201R-001.Movement: quartz, Cal
E 15.Chất liệu: Dây vỏ xoàn hồng18k, vành kim cương zin hãng.Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sĩ.Ref: 7300/1200R-011.Movement: Automatic, Cal324 S C.Chất liệu: Dây vỏ vàng hồng18k, vành kim cương cứng zin hãng.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 30mm x 25mm.Ref: 4910-20G.Movement: quartz, Cal E15.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: xoàn trắng 18k và kim cương.Chống nước: 25m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ mới cao.Phụ kiện: Hộp, sổ, giấy hội chứng nhận.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size:30.5mm.Ref: 3796P.Movement: manual winding.Chức năng: Giờ, phút, giây.Chất liệu: platinum.

Xem thêm: Nên Mua Đồng Hồ Huawei Hay Xiaomi Watch S1 Active Và Huawei Watch Gt3


Tình trạng: New 100%.Phụ kiện: full set, thẻ bh 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước: 31mm.Ref: 4958G/010.Movement: hand wound, calibre 16-250 PS LU.Chức năng: giờ, phút, giây, moonphase.Chất liệu: kim cương trắng 18k.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ bắt đầu cao.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước: 35.6 mm.Ref: 5040J.Movement: automatic, calibre 240 Q.Chức năng: giờ, phút, giây, lịch vạn niên, moonphase, hiển thị 24h.Chất liệu: quà vàng 18k.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 39.7mm.Ref: 4972-1G-001.Movement: quartz,Cal
E15.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: vàng trắng18k.Chống nước: 30m.
Tình trạng: đang qua sử dụng, đô new cao.Phụ kiện: không.Kích thước mặt, Size: 25 x 30mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sỹ.Ref: 4914G-001.Movement: Quartz.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k.Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ mới cao.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2010.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 35mm.Ref: 5120/1G-001.Movement: automatic.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: xoàn trắng 18k.Chống nước: 30m.Dự trữ: 48h.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ new cao.Phụ kiện: thẻ bảo hành 2010.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sỹ.Kích thước,Size: 26.3 x 22mm.Ref: 4907/1J-010.Movement: quartz.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: xoàn vàng 18k.Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 35.2mm.Ref: 5066A-001.Movement: automatic,Cal 330 SC.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: thép ko gỉ.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ new cao.Phụ kiện: không.Kích thước mặt, Size: 35mm.Xuất xứ: Patek Phillipe - Thụy Sĩ.Ref: 5039R-001.Movement : Automatic, Cal240 Q.Chống nước: 25m.Năng lượng dự trữ: 48h.Chất liệu: đá quý hồng18k.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày, thứ, tháng, tiếng 24h, định kỳ annual calendar, lịch
Moon
Phase.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 37.5mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thụy Sĩ.Ref: 7234G-001.Movement: Automatic, Cal324 S C FUS.Chất liệu: xoàn trắng18k.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 45h.Chống nước: 60m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 27.5mm.Ref: 5077/100R-036.Movement: automatic, Cal 240.Chức năng: Giờ, Phút.Chất liệu: tiến thưởng hồng18k.Dự trữ: 48h.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 36.5mm.Ref: 4987/400G-001.Movement: automatic, Caliber240.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: xoàn trắng 18k.Chống nước: 30m.Dự trữ: 48h.
Tình trạng: đã qua sử dụng.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2012.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 33.6mm.Ref: 7008/1A-012.Movement: automatic, Cal 324 SC.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: thép ko gỉ.Chống nước: 50m.Dự trữ: 45h.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 31.4mm.Ref: 7180/1G-001.Movement: manual winding, Cal 177 SQU.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: tiến thưởng trắng18k.Dự trữ: 43h.Chống nước: 30m.
Tình trạng: đang qua sử dụng.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2020.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 33.6mm.Ref: 7008/1A-011.Movement: automatic, Cal 324 SC.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: thép ko gỉ.Chống nước: 60m.Dự trữ: 45h.
Tình trạng: mặt hàng đặt new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sỹ.Kích thước,Size: 32.2mm.Ref: 3520DG-001.Movement: manual winding, Cal 177.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: vàng trắng 18k.Chống nước: 30m.Dự trữ: 43h.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 33.6mm.Ref: 7008/1A-001.Movement: automatic, Cal 324 SC.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: thép ko gỉ.Chống nước: 50m.Dự trữ: 45h.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sỹ.Kích thước,Size: 35mm.Ref: 4934R-001.Movement: manual winding, Cal215 PS FUS 24H.Chức năng: Giờ, phút, giây, chronograph,GMT.Chất liệu: kim cương hồng18k.Dự trữ: 44h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 27.4 x 39.7mm.Ref: 4972G-001.Movement: quartz. Cal E 15.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: rubi trắng18k.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sỹ.Kích thước,Size: 27mm.Ref: 4973G-001.Movement: quartz.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: xoàn trắng18k.Chống nước: 30m.

Patek Philippe là trong những thương hiệu đồng hồ cao cấp nổi tiếng nhất cầm cố giới. Để cài đặt một chiếc đồng hồ thời trang thương hiệu đồng hồ Patek Philippe bạn sẽ phải trả một cái giá khôn xiết cao. Nhưng bất kì người chơi đồng hồ đeo tay nào cũng mong được sở hữu. Vì sao vậy? Và bạn có tò mò và hiếu kỳ giá bán đồng hồ Patek Philippe là bao nhiêu? Hãy xem bảng báo giá bán đồng hồ thời trang Patek Philippe thiết yếu hãng mới nhất 2022 cùng medongho.com nhé!

1. Tổng quan lại về đồng hồ Patek Philippe

Năm 1851, Antoni Patek cùng đối tác doanh nghiệp mới – Jean-Adrien Philippe đổi tên công ty thành Patek Philippe & Co.

Năm 1932 Patek Philippe được xuất bán cho Charles và Jean Stern. Từ đó, thuộc về của gia đình Stern cho đến nay.

Một một trong những lý do thành công xuất sắc của Patek Philippe nằm ở cách sản xuất. Công ty có thể chấp nhận được nhân viên và thợ đồng hồ đeo tay tự do trí tuệ sáng tạo và thực hiện ngay tận nơi máy. Chú trọng tính độc đáo và chất lượng của từng cái đồng hồ.

Độc đáo nữa của đồng hồ đeo tay Patek Philippe thiết yếu là máy bộ với những linh phụ kiện silicon. Cực kỳ nhẹ nhưng mạnh bạo và bền bỉ.

Nguyên liệu quý hiếm làm nên đồng hồ thời trang là vàng trắng, rubi hồng hay xoàn nguyên khối. Bên cạnh giá trị ghê tế, vàng sở hữu vẻ đẹp nổi bật mà khó có kim loại nào thay thế sửa chữa được.

Chiếc đồng hồ thứ nhất là một chiếc đồng hồ đeo tay bỏ túi (năm 1840) với bộ vỏ bằng bạc đãi và phiên bản lề tiến thưởng hồng.

Những bộ sưu tầm đình đám của Patek Philippe:

Calatrava: Ấn tượng với dây domain authority cá sấu cao cấp, quà trắng hoặc kim cương nguyên khối.Complication: quân át chủ bài của yêu thương hiệu. Thiết lập các chức năng cực kỳ phức tạp: giờ thế giới, các mặt số phụ. Được chế tạo ra từ những chất liệu xa xỉ: vàng với vàng trắng.Nautilus: bộ sưu tập dành cho cả nam cùng nữ. Phần dây xa xỉ được trường đoản cú vàng, xoàn hồng. Một số trong những mẫu đồng hồ thời trang Patek Philippe thanh nữ được tô điểm với kim cưng cửng dạng baguette lên đến 8 carat.Aquanaut: bộ sưu tập dành cho cả nam cùng nữ. Được tạo từ thép không gỉ vô cùng bền chắc. Khả năng chống thấm nước lên đến 120m.

Những khôn xiết phẩm của Patek Philippe đã minh chứng đẳng cấp cho và phong thái không giống biệt, nổi trội.

2. Bảng giá bán đồng hồ đeo tay Patek Philippe thiết yếu hãng

Để download một chiếc đồng hồ Patek Philippe các bạn sẽ phải trả một cái giá khôn cùng cao. Thấp độc nhất rơi vào khoảng $20.000. Đồng hồ Patek Philippe giá bán rẻ chắc hẳn rằng là không tồn tại rồi.

Còn đồng hồ patek philippe đắt nhất là chiếc Grandmaster Chime 6300A-010. Đây cũng chính là chiếc đồng hồ đắt nhất nuốm giới. Với mức giá 31.194.370 USD (hơn 712 tỷ đồng).

Cụ thể, mời các bạn xem bảng báo giá bán đồng hồ Patek Philippe bao gồm hãng:

Hình hình ảnh Sản PhẩmTên Sản PhẩmGiá buôn bán (VNĐ)
*
PATEK PHILIPPE GRAND COMPLICATIONS 5270P-014 GREEN PERPETUAL CALENDAR CHRONOGRAPH7.500.000.000 VNĐ
PATEK PHILIPPE GRAND COMPLICATIONS 5320G-011 PERPETUAL CALENDAR SALMON2.220.000.000 VNĐ
PATEK PHILIPPE AQUANAUT CHRONOGRAPH 5968G-010 NEW3.450.000.000 VNĐ
*
PATEK PHILIPPE NAUTILUS 5712G-001 trắng GOLD GREY DIAL1.700.000.000 VNĐ
*
PATEK PHILIPPE COMPLICATIONS 5205G-001 ANNUAL CALENDAR MOONPHASE USED950.000.000 VNĐ
PATEK PHILIPPE NAUTILUS 7118 /1R-001 LADIES AUTOMATIC USED1.975.000.000 VNĐ
*
PATEK PHILIPPE NAUTILUS 5980/1AR-001 STEEL và GOLD – CHRONOGRAPH3.975.000.000 VNĐ
*
PATEK PHILIPPE NAUTILUS 5980/1R-001 ROSE GOLD – CHRONOGRAPH7.450.000.000 VNĐ
PATEK PHILIPPE NAUTILUS 5719/10G-01019.600.000.000 VNĐ
*
PATEK PHILIPPE GRAND COMPLICATIONS 5178G-001 MINUTE REPEATER14.750.000.000 VNĐ
*

Trên trên đây là bảng báo giá một số mẫu. Nhiều người đang tìm showroom bán đồng hồ Patek Philippe cũ. Đồng hồ Patek Philippe cơ lộ máy, đồng hồ đeo tay Patek Philippe nữ, nam,… Mời bạn đến với medongho.com, chiêm ngưỡng và ngắm nhìn đồng hồ cao cấp, xa xỉ hàng đầu. Hân hạnh!

3. Vì sao giá bán đồng hồ Patek Philippe lại đắt đỏ như vậy?

Về nguyên nhân tại sao giá bán bán đồng hồ Patek Philippe lại đắt đỏ như vậy? medongho.com đã có nội dung bài viết phân tích cụ thể, bạn đọc quan tâm có thể ghé xem. Sau đây chúng tôi sẽ tóm tắt lại 1 số ít ý chính:

Số lượng cực kỳ giới hạn: bên dưới 5.000 loại mỗi năm. Là rất nhỏ tuổi so với những thương hiệu khác và cũng rất nhỏ so với nhu cầu thế giới.Chế tác thủ công bởi team ngũ chuyên gia: thời hạn sản xuất cầu tính khoảng từ 4 mon – 2 năm. Rộng 150 công đoạn khác nhau, trọn vẹn thủ công.Sử dụng vật tư đắt đỏ nhất: vàng, đá quý, kim cương… Dây domain authority cá sấu, dây đúc từ bỏ vàng. Một số mẫu đặc biệt còn được vắt kim cương, bề mặt titan sáng sủa bóng.Rất khó khăn để sở hữu: ko phải ai cũng có thể tải một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Tệp người sử dụng ưu tiên là những chủ yếu khách, tín đồ nổi tiếng, danh nhân cố kỉnh giới, những triệu phú khôn cùng giàu…Giữ giá, thậm chí tăng giá trong tương lai. Thậm chí những mã sản phẩm hiếm, có mức giá trị sưu tầm, còn đội giá gấp những lần so với cái giá khởi điểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x