Xem Giá Đồng Hồ Rolex Nữ Chính Hãng, Đồng Hồ Rolex Nữ

Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding,V-10 Calibre.Chức năng:giờ, phút, giây,alarm.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 52h.Chống nước: 5 ATM.

Bạn đang xem: Xem giá đồng hồ rolex nữ


*
*

*
*

Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding,V-10 Calibre.Chức năng:giờ, phút, giây,alarm.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 52h.Chống nước: 5 ATM.
*
*

*
*

Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding,V-10 Calibre.Chức năng:giờ, phút, giây,alarm.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 52h.Chống nước: 5 ATM.
*
*

Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding,V-10 Calibre.Chức năng:giờ, phút, giây,alarm.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 42h.Chống nước: 5 ATM.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding,V-10 Calibre.Chức năng:giờ, phút, giây,alarm.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 52h.Chống nước: 5 ATM.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding,V-10 Calibre.Chức năng:giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 52h.Chống nước: 5 ATM.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding,V-10 Calibre.Chức năng:giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 42h.Chống nước: 5 ATM.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding.Chức năng:giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 52h.Chống nước: 5ATM.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Thụy Sĩ.Thương hiệu:Vulcain.Movement: manual winding.Chức năng:giờ, phút, giây.Chất liệu: Thép 316L.Dự trữ: 52h.Chống nước: 5ATM.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 01/2014.Xuất sứ: Rolex - Thụy Sĩ.Size: 26mm.Ref: 179173NG.Chất liệu: Demi vàng, khía cạnh số cẩn trai.Movement:Automatic, Cal.2235.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2024.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 32mm.Ref: 682.SX.1170.RX.1204.Movement: automatic, Cal
HUB1120.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: thép ko gỉ.Chống nước: 100m.Dự trữ: 40h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Xuất xứ:Vacheron Constantin - Thụy Sĩ.Kích Thước, Size: 36.5mm.Ref:1100S/000G-B734.Movement: manual winding, Cal. 4400 AS.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: rubi trắng 18k.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2024.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 32mm.Ref: 7010R-013.Movement: quartz, Cal
E23‑250SC.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: xoàn hồng18k.Chống nước: 60m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2024.Kích thước, Size: 32mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thuỵ Sĩ.Ref: 7010/1R-013.Movement: Quartz, Cal
E23‑250SC.Chất liệu: rubi hồng, kim cương.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2024.Kích thước mặt, Size: 34mm.Xuất xứ: Audermars Piguet- Thụy Sĩ.Ref: 77350CB.OO.1266CB.01.Movement: Automatic, Cal 5800.Dự trữ cót: 50giờ.Chất liệu: ceramic.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ:Vacheron Constantin - Thụy Sĩ.Kích thước, Size: 37mm.Ref:8005F/000R-B498.Movement: automatic, Cal. 1088 L.Chức năng:Giờ, phút, giây, moonphase.Chất liệu: kim cương hồng18k.Dự trữ: 40h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.OX.9000.RX.1604.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: tiến thưởng hồngvà kim cương.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.OX.1180.RX.1604.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: vàng hồngvà kim cương.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.OX.1180.RX.1204.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: rubi hồngvà kim cương.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.CX.1170.RX.1204.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: ceramic.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.NX.9900.LR.0999.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: titanium, rubby cùng kim cương.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.NX.9000.RX.1604.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: titanium với kim cương.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.NX.1170.RX.1604.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: titaniumwith 164 Diamonds.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.NX.1170.RX.1204.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: titanium.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.NE.9000.RW.1604.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: titanium với kim cương.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.NE.2010.RW.1604.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: titanium.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 39mm.Ref: 662.NE.2010.RW.1204.Movement: automatic, Cal
HUB1710.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ: titanium.Chống nước: 100m.Dự trữ: 50h.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Cartier- Thụy Sĩ.Ref: W4BB0024.Movement: automatic, Cal. 1847 MC.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép không gỉ.Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 23x 30mm.Xuất xứ: Cartier- Thụy Sĩ.Ref:WGPN0038.Movement: quartz.Chất liệu: quà vàng 18k.Chức năng: giờ, phút.Chống nước: 30m.

Xem thêm: Đồng Hồ Doxa Chính Hãng Sale Giảm Giá Đồng Hồ Doxa Giá Tốt T05/2024


Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 36.5 x 28.45mm.Xuất xứ: Breguet - Thụy Sĩ.Ref:8918BR/2C/364/D00D.Movement: automatic, Cal537/3.Chất liệu: vàng hồng18k.Chức năng: giờ, phút.Dự trữ: 45h.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 38mm.Xuất xứ: Van Cleef và Arpels - Pháp.Ref: VCARO8TZ00.Movement: autimatic.Chất liệu: vàng hồng18k và kim cương.Chức năng: giờ, phút.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 38mm.Xuất xứ: Van Cleef và Arpels - Pháp.Ref: VCARO8TY00.Movement: autimatic.Chất liệu: tiến thưởng trắng18k với kim cương.Chức năng: giờ, phút.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 38 x 27.5mm.Xuất xứ: Cartier- Thụy Sĩ.Ref:WJSA0017.Movement: Quartz.Chất liệu: rubi hồng 18k.Chức năng: Giờ, phút.Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Hublot, Thụy Sĩ.Kích thước: 33mm.Ref:581.NX.1470.RX.1104.Movement: Quartz, Cal
HUB2912.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chất liệu vỏ:titanium.Chống nước: 50m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Xuất xứ: Patek Philippe, Thụy Sĩ.Kích thước,Size: 28.6 x 40.85mm.Ref: 4962/200R-001.Movement: quartz, Caliber E15.Chức năng: Giờ, phút.Chất liệu: vàng hồng.Chống nước: 30m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước,Size: 35mm.Xuất xứ: Patek Philippe - Thuỵ Sĩ.Ref:4997/200R-001.Movement: automatic, Cal.240.Chất liệu: đá quý hồng.Chức năng:giờ, phút.Dự trữ: 48h.Chống nước: 30m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bảo hành 2024.Ref: 278274-0020.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu:thép 904L với vàng trắng 18k.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 01/2022.Ref: 279171-0017.Kích thước mặt, Size: 28mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: đá quý hồng 18k, thép 904l.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: hàng bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: vàng hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 43 x 38mm.Xuất xứ: Cartier- Thụy Sỹ.Ref:WA503951.Movement: manual winding, Cal430 MC.Chống nước: 30m.Chất liệu: quà hồng18k.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 33mm.Xuất xứ: Cartier- Thụy Sỹ.Ref:W4BB0009.Movement: automatic.Chống nước: 30m.Chất liệu: thép ko gỉ với kim cương.Chức năng: Giờ, phút, giây.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt,Size: 34mm.Xuất xứ: Jaeger Le
Coultre -Thuỵ Sĩ.Movement: automatic, Cal. 898A/1.Ref: Q3441420.Chức năng: giờ, phút, giây,moonphase.Chất liệu: xoàn vàng 18k.Chống nước: 30m.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 46.6 x 33.9 mm.Xuất xứ: Cartier- Thụy Sĩ.Ref:W2SA0017.Movement: automatic, Cal430.Chống nước: 100m.Chất liệu: thép ko gỉ và vàng hồng 18k.Chức năng: Giờ, phút.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt,Size: 29mm.Xuất xứ: Jaeger Le
Coultre -Thuỵ Sĩ.Movement: automatic, Cal. 967A.Ref: Q3463401.Chức năng: giờ, phút, giây,moonphase.Chất liệu: xoàn trắng 18k.Chống nước: 30m.Dự trữ: 42h.
Tình trạng: hàng new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt,Size: 28.8x42mm.Xuất xứ: Jaeger Le
Coultre -Thuỵ Sĩ.Movement: Automatic,Calibre JLC 968.Ref: Q7031420.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép.Chống nước: 50m.Trữ cót: 42h.
Tình Trạng: new 100%.Phu kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 35mm.Xuất xứ: Cartier- Thụy Sĩ.Ref:W2CL0004.Movement: automatic, Cal1847 MC.Chất liệu: kim cương hồng18k, thép ko gỉ.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Chống nước: 30m.
Tình trạng: hàng bắt đầu 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt,Size: 45x31mm.Xuất xứ: Jaeger Le
Coultre -Thuỵ Sĩ.Movement: Quartz,Calibre JLC 657.Ref: Q7068721.Chức năng: giờ, phút, giây.Chất liệu: thép.Chống nước: 50m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 44 x 36 mm.Xuất xứ: Cartier- Thụy Sĩ.Ref:W20126X8.Movement: automatic,Caliber049.Chất liệu: Thép không rỉ.Chức năng: giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Omega, Thụy Sĩ.Kích thước: 29mm.Ref:131.20.29.20.58.001.Movement: automatic, cal 8700.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: rubi vàng 18k và thép ko gỉ.Thời lượng cót: 50h.Chống nước: 50m.

Rolex là một trong thương hiệu đồng hồ lớn mua bề dày tay nghề và lịch sử dân tộc phát triển hàng nghìn năm. Hầu hết tín thứ đam mê đồng hồ đeo tay trên khắp vắt giới không ai mà không biết đến thương hiệu phong cách này. Ngày nay, những bộ máy thời gian Rolex không chỉ còn là sự sàng lọc của những phái nam mà với các nàng phụ nàng hiện đại, đồng hồ thời trang Rolex còn là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi đối với phái đẹp, đông đảo chiếc đồng hồ Rolex giờ đây như một trang bị thể trang sức quý thể hiện nay độ đẳng cấp, đẳng cấp và quý phái. Vậy giá đồng hồ đeo tay Rolex phụ nữ chính hãng sản xuất là bao nhiêu? bảng giá đồng hồ nàng Rolex thiết yếu hãng là như vậy nào. Cùng khám phá ngay dưới đây nhé.

*

Đồng hồ nước Rolex thiếu nữ chính hãng tại quái dị Luxury

1/ Giá đồng hồ đeo tay Rolex bạn nữ chính hãng sản xuất là bao nhiêu?

Rolex cài đặt rất nhiều tủ đựng đồ với thi công đa dạng, trong từng tủ chứa đồ thì có nhiều mẫu đồng khác nhau. Gồm một điều đặc biệt, Rolex là trong số những thương hiệu đồng hồ thời thượng tiên phong trong việc sản xuất những cái đồng hồ dành riêng cho phái đẹp. Từ đầy đủ thập niên 1920 , Rolex đã cho reviews chiếc đồng hồ đeo tay nữ thứ nhất và cũng là chiếc đồng hồ thời trang nữ mắc nhất có tên “công chúa” . Tiếp đó trong số những năm 1930 (trước chiến tranh trái đất thứ 2 nổ ra) , chiếc sản phẩm đồng hồ Rolex là việc lựa chọn số 1 của phần nhiều quý cô nhiều có. Bảng giá đồng hồ thời trang nữ Rolex thiết yếu hãng Thụy Sỹ:

Hình Ảnh

Tên Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm

*

Rolex Lady-Datejust 279171 phương diện Số Chocolate Cọc Số La Mã

*

Rolex Lady Datejust 28 279173

*

Rolex Datejust 31 278271 phương diện Số Hồng Cọc Số La Mã

225.000.000 VNĐ

*

Rolex Datejust Oyster 126281RBR 36mm

Liên hệ

*

Rolex Oyster Perpetual 31 177200

*

Rolex Day-Date 36 128349RBR phương diện Số Opal Hồng Dây Đeo President nỗ lực Kim Cương

Liên Hệ

*

Rolex Lady Datejust 31 278273 khía cạnh Số Xám chũm Kim Cương

278.000.000 VNĐ

*

Rolex Datejust 31 278271 mặt Số Vỏ Trai Trắng

332.000.000 VNĐ

*

Rolex Lady-Datejust 279173 khía cạnh Số tệ bạc Cọc Số Dạ Quang

*

Rolex Pearlmaster 34 81158

Liên Hệ

*

Rolex Yacht-Master 268655 Pave

800.000.000 VNĐ

*

Rolex Cosmograph Daytona 116509

*

Rolex Datejust 36 126284RBR

320.000.000 VNĐ

*

Rolex Cosmograph Daytona 116518LN

730.000.000 VNĐ

*

Rolex Yacht Master 268621 mặt Số Nâu

*

Rolex Lady-Datejust 28 279173 khía cạnh Số tệ bạc Nạm Kim cương cứng Cọc Số La Mã 9 Giờ

264.000.000 VNĐ

*

Rolex Day-Date 36 128348RBR phương diện Số quà Champagne

Liên Hệ

*

Rolex Day-Date 36 128348RBR khía cạnh Số Đính Kim Cương

Liên Hệ

*

Rolex Cellini Date 50515 39mm

370.000.000 VNĐ

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy đồng hồ đeo tay Rolex vẫn luôn là độc tôn về những dòng sản phẩm của giới thượng lưu lại với những mức giá cao ngất xỉu ngưởng. Cơ mà ở từng chiếc đồng hồ thời trang lại tôn bắt buộc sự phong cách và phong cách của người dùng. Giữ ý: giá bán tại bảng bên trên là giá bán hiện trên của trùm cuối Luxury. Vì chưng Boss Luxury là đơn vị phân phối hàng hay xuyên sẽ sở hữu được giá triết khấu cao nên chúng ta có thể sẽ ngạc nhiên khi được xem báo giá từ bọn chúng tôi.

2/ 5 điệu độc đáo về đồng hồ đeo tay Rolex có thể bạn chưa biết

2.1. Bao nhiêu chiếc đồng hồ thời trang Rolex được cấp dưỡng mỗi năm

Rolex chưa bao giờ công bố về số liệu làm sao trong sale của mình. Tuy vậy Internet luôn là một công cụ hoàn hảo để vừa lòng sự hiếu kỳ đó.

*

Mẫu đồng hồ Rolex 278381RBR thanh lịch trọng, phong cách trên cổ tay quý cô

Theo những nguồn tin mà quái nhân Luxury tích lũy được, Rolex sản xuất khoảng tầm 650.000 loại năm 2006 với năm 2008 là 770.000 chiếc. Chưa tạm dừng ở đó, năm 2012 có khoảng 1,2 triệu chiếc đồng hồ thời trang Rolex được xuất xưởng. Năm 2013, doanh thu của Rolex là 4,5 tỉ đô la, trung bình mỗi giá đồng hồ Rolex khoảng chừng 10.000 usd, cũng trong thời điểm này thì 450.000 chiếc được cung cấp – theo nguồn tin thống kê lại của Ngành đồng hồ.

2.2. Rolex từng sản xuất đồng hồ thời trang Quartz

Không phải phần lớn đồng hồ rolex thiếu phụ chính hãng số đông sử dụng cỗ máy automatic. Trong thời gian 1980, Rolex ra mắt những chiếc đồng hồ pin quartz, nhưng kha khá hiếm. Đó là tủ đựng đồ Rolex Cellini. Tất cả những đồng hồ đeo tay pin quartz các được hoàn thiện trọn vẹn thủ công.

*

Cellini Quartz - dòng Rolex dành riêng cho nữ, áp dụng máy pin 

2.3. Mỗi chiếc đồng hồ đeo tay Rolex đều mang trong mình một câu chuyện

Rolex chính là thương hiệu đồng hồ đeo tay đi mũi nhọn tiên phong trong việc thực hiện cách tiếp thị bởi ý kiến người tiêu dùng “Testimonee”. Năm 1927, Rolex đã ra mắt chiếc đồng hồ Rolex chính hãng Chronograph Oyster đầu tiên có tác dụng chống nước. Trải qua cách cho một vận hễ viên bơi lội trẻ tuổi người Anh tên Mercedes Gleitze lặn qua kênh đào Anh trong 10 giờ liên tiếp. Sau đó, thương hiệu đã lấy chủ kiến và cảm nhận của đi lại viên đăng trên tờ Daily Mail. Chiến lược marketing này được áp dụng cho tới tận ngày nay.

2.4. Gia công bằng chất liệu thép ko gỉ tương đương implant ngành chỉnh nha

Đó là thép không gỉ 904L, một loại thép đắt đỏ được thực hiện cho implant cắm răng trong ngành chỉnh nha. Thép 904L nhà Rolex chứa lượng chất Niken cùng Crom cao hơn cả 316L, tức là thép 904L cá năng lực chống bào mòn cực tốt.

2.5. Tủ đựng đồ Rolex 2017

*

Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust 28 tại Baselworld 2017

Tại Baselworld 2017, Rolex triệu tập làm bắt đầu dòng đồng hồ đeo tay Oyster cùng Cellini. Giống hệt như những chiếc đồng hồ trước kia của Rolex, Rolex 2017 được chứng nhận Superlative Chronometer của thương hiệu. Nhỏ dấu biệu tượng công ty hình vương miện, độ chính xác, tài năng chống nước, bộ máy auto hoàn hảo,… 7 chiếc đồng hồ mới tuyệt nhất của Rolex 2017 là: Rolex Sea Dweller M126600, Rolex Sky Dweller M326933, Yacht-Master II M116680, Rolex Datejust 41 M126334, Rolex Lady Datejust 28 M279160, Rolex Cosmo
Graph Daytona M116518ln cùng Rolex Cellini Moonphase M50535.

Trên đấy là những tin tức về giá đồng hồ thời trang Rolex phái nữ chính hãng sản xuất là bao nhiêu? báo giá chi ngày tiết 2020. Mong muốn với thông tin trên đây bạn đã lắm rõ được giá bán đồng hồ thời trang nữ Rolex chủ yếu hãng Thụy Sỹ từng nào tiền. Nếu bạn có nhu cầu biết thêm chi tiết về sản phẩm đồng hồ thời trang Rolex cô bé cùng đông đảo cách hữu ích để dìm biết đồng hồ đeo tay Rolex thiết yếu hãng. Đừng ngần ngại, hãy tới ngay siêu thị Boss Luxury và để được đội ngũ nhân viên ở đây support nhé. Chúc bạn sớm tìm kiếm được mẫu đồng hồ thời trang Rolex nữ tương xứng nhất nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.